REGLER & VILLKOR

Välkommen till Flexeats! Dessa användarvillkor (“Villkor”) är ett avtal mellan dig och Flexeats AB. (“Flexeats” eller “vi”) styr din tillgång till och användning av Flexeats webbplats, mobilapplikation (som iPhone eller Android), innehåll, eller produkter och/eller tjänster som är tillgängliga via Flexeats (kollektivt,”webbplatsen”). Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen.

1. Användarvillkor.

 1. a) Godkännande av villkor. Genom att besöka och/eller använda webbplatsen accepterar du och samtycker till att följa dessa villkor, precis som om du hade accepterat dessa villkor skriftligen. Om du inte accepterar dessa villkor, använd inte webbplatsen.
 2. b) Ändring av villkor. Flexeats har rätt att ändra villkor. Om vi inte ger ett fördröjt startdatum kommer alla ändringar att börja gälla direkt när de uppdaterade villkoren publiceras på webbplatsen. Din fortsatta åtkomst till eller användning av webbplatsen efter en sådan ändring bekräftar samtycke till att omfattas av de nya villkoren.
 3. c) Ytterligare villkor. Utöver dessa villkor, när man använder särskilda erbjudanden, produkter, tjänster eller funktioner, kommer man också att bli föremål för ytterligare publikationer av riktlinjer eller regler som gäller för erbjudande, produkt, tjänst eller funktion, som kan läggas ut och ändras. Alla sådana ytterligare villkor integreras härmed genom hänvisning i användarvillkoren, förutsatt att i händelse av konflikt mellan sådana ytterligare villkor och villkoren väger villkoren tyngst.

2. Flexeats plattform.

 1. a) Flexeats plattform. Flexeats är en prenumeration på ett medlemskap som ger Flexeats medlemmar möjlighet att reservera och beställa mat som erbjuds och som utarbetats av de restauranger, mattjänstleverantörer och kockar som samarbetar med Flexeats (“Handlare”). Genom Flexeats plattformen kan du få tillgång till produkter och tjänster från tredje part. Flexeats är inte en restaurang och äger, driver eller styr inte någon av de restauranger som är tillgängliga via webbplatsen.
 2. b) Medlemskap cykler. Ditt Flexeats medlemskap börjar på det datum som du registrerar dig för ett abonnemang och betalningen via en giltig betalningsmetod gått igenom. Om vi inte kommit överens om en annan tidsperiod till dig vid tidpunkten för registrering (t.ex. en plan för multi-cykel), är varje Flexeats cykel 14 eller 30 vardagar lång (en “Medlemskap cykel”), och förnyas automatiskt var 14:e eller 30:e vardag tills medlemskapet avbryts eller avslutas. För att använda Flexeats måste man förse oss med ett aktuellt och giltigt betalningssätt (som vi kan uppdatera från tid till annan, “Betalnigsmetod”). Vi kommer automatiskt att debitera medlemsavgiften till din betalningsmetod för varje cykel tills prenumerationen avbryts eller avslutas.
 3. c) Valbara måltider. Varje medlem får upp till en måltid per vardag (utom helgdagar) från en deltagande handlare. Medlemmen kan beställa en måltid från Flexeats meny på vår plattform. Flexeats förbehåller sig rätten att kunna ändra antalet valbara måltider en medlem kan boka per cykel, medlemskapsplanen, geografiskt område, restauranger eller på annat sätt.
 4. d) Medlemskap planer. Vi kan erbjuda ett antal planer medlemskap, inklusive särskilda säljfrämjande åtgärder eller medlemskap, med olika villkor och begränsningar. Vi förbehåller oss rätten att ändra, avsluta eller på annat sätt ändra våra erbjudna planer medlemskap.
 5. e) Handlare och måltider tillgänglighet och tilldelning. Flexeats ger inga garantier på att det finns vissa handlare, måltider, menyval eller andra lager och tillgänglighet kan ändras med tiden, även under loppet av en given medlemskap cykel.
 6. f) Måltidsmodifieringar. Flexeats handlare kan inte göra några ändringar av måltider som de erbjuder på plattformen. Alla måltider kommer framställas såsom beskrivits. Modifieringar, ersättningar och andra förändringar eller önskemål om förändringar är strängt förbjudet och kan leda till en uppsägning av din Flexeats medlemskap.
 7. g) Måltidens innehåll. Flexeats gör ingen garanti för de ingredienser som ingår i varje måltid. Det är ditt ansvar att se till att du kan äta alla de ingredienser som ingår i varje måltid.
 8. h) Användning av Flexeats. Din Flexeats medlemskap är personligt för dig och du samtycker till att inte skapa mer än ett konto. Medlemmar kan inte överföra måltider till tredje part, inklusive andra Flexeats medlemmar. Flexeats får inte användas för kommersiella ändamål. Om du vill använda din Flexeats medlemskap måste du ha tillgång till Internet. Vi uppdaterar ständigt och testa olika aspekter av Flexeats plattformen. Vi förbehåller oss rätten att, och genom att använda vår tjänst så är överens om att vi kan inkludera dig eller utesluta dig från dessa tester utan förvarning.

3. Betalning.

 1. a) Återkommande fakturering. Genom att starta din Flexeats medlemskap, godkänner du att vi tar betalt för din första tid för medlemskap och en återkommande medlemsavgift för varje 14 eller 30 vardagar på då nuvarande takt, vilket kan ändras från gång till gång. Du bekräftar att det belopp som faktureras varje cykel kan variera av skäl som kan omfatta olika mängder på grund av kampanjerbjudanden och/eller ändra eller lägga till en plan, och du tillåter oss att ladda din betalningsmetod för sådana varierande mängder, som kan faktureras en gång varje 14 eller 30 vardagar i en eller flera avgifter. Du godkänner också att vi debiterar andra avgifter du kan ådra i samband med din användning av webbplatsen, såsom tillämplig sign-up avgift eller skatt, vilket förklaras närmare nedan.

 

 1. b) Faktureringsperiod. När du registrerar dig och köper din Flexeats prenumeration kommer din första prenumeration cykel faktureras omedelbart. Din prenumeration förnyas automatiskt varje 14 eller 30 vardagar och du kommer att debiteras igen. Vi förbehåller oss rätten att ändra tidpunkten för vår fakturering (och om vi gör det, gör vi justeringar på beloppen vi debiterar). Förnyelsedatumet kan ändras på grund av förändringar i ditt medlemskap.

 

 1. c) Återbetalning. Generellt är våra avgifter (inklusive avgift för medlemskap och andra avgifter) är icke återbetalningsbara, förutom att vi kommer att ge återbetalning till medlemmar för deras nuvarande förbetalda period under följande omständigheter: (i) om du säger upp prenumerationen och begära en återbetalning inom 5 dagar efter ditt första köp eller (ii) om ditt abonnemang avbryts före slutet av den period för vilken du har ådragit sig en kostnad på grund av din flytt, handikapp eller död; dock under förutsättning i varje fall förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för alla måltider eller andra tjänster du kan ha använt innan din uppsägning, i den utsträckning som lagen tillåter (såvida måltidsavgiften inte överstiga kostnaden av abonnemanget själv). Eventuella ytterligare rabatter eller återbetalningar som vi kan välja att ge är i vårt eget gottfinnande och ger dig inte rätt till eventuella rabatter eller återbetalningar i framtiden för liknande fall.
  d) Prisändringar. Vi förbehåller oss rätten att justera prissättningen när som helst. Om vi inte uttryckligen kommunicera annat, kommer alla prisändringar för ditt medlemskap ta effekt på din nästa faktureringsperiod efter meddelande kommuniceras via ett inlägg på Flexeats webbplats eller mobila applikation eller andra sätt som vi anser vara lämpligt från tid till annan, såsom e-post.

 

 1. e) Betalningsmetoder. Du kan redigera informationen om betalningsmetod via e-post hello@Flexeats.se. Om en betalning inte framgångsrikt går igenom, på grund av upphörande, otillräckliga medel eller på annat sätt, och du inte kontaktar oss med din Betalningsmetod information eller avsluta ditt konto (se “Avbokning” nedan), kommer du ändå att förbli ansvarig för eventuella obetalda belopp och tillåta oss att fortsätta fakturering enligt Betalningsmetoden, eftersom det kan uppdateras, bland annat i händelse du försöker skapa ett nytt konto. Detta kan resultera i en förändring av dina betalningsdatum. Om vi inte kan ladda ditt konto, förbehåller vi oss rätten, men är inte skyldiga, att avsluta din tillgång till vår webbplats eller någon del därav.
  f) Upphävande av medlemskap. Du kan avsluta din prenumeration när som helst med 7 dagars varsel via e-post hello@Flexeats.se. Efter avbokning kommer du fortsätta att ha tillgång till din prenumeration till slutet av den aktuella förbetalda faktureringsperiod. Observera att om du avsluta ditt medlemskap, kostar det inget om du vill återgå till Flexeats i framtiden.
  g) Reservation och makulering av måltider. Som medlem hos Flexeats måste du reservera och avbryta Flexeats måltider bara genom Flexeats webbplats eller mobil applikation. Det är ett brott mot dina Flexeats abonnemangsvillkor om du avbryter, ändra eller begära en måltid direkt med en handlare. Måltider kan bokas med början klockan 14:00 kvällen före måltiden kommer att tas emot. Alla måltider måste reserveras senast 9:00 på dagen när måltiden kommer att tas emot. Om en måltid inte är reserverad 09:00 på dagen måltiden skulle ha tagits emot, kommer kunden inte vara berättigade till en måltid den dagen. Det finns inga återbetalningar för måltider som inte tagits emot eller som inte beställts i tid. Det finns inget kronor värde knuten till varje enskild måltid och måltider som inte används kan inte rulla över till framtida fakturering cykler.

 

 1. h) Paus. I stället för uppsägning, kan vi också ge dig möjlighet att byta till en annan plan, med förbehåll för en reducerad avgift per faktureringsperiod. Om du väljer pausa medlemskapet, kommer du att debiteras 50 kronor per 30 vardag cykel. Vänligen begär detta via e-post hello@Flexeats.se. En begäran om att pausa ditt medlemskap måste vara minst 7 dagar före nästa faktureringsdatum (dvs om din nästa faktureringsdatum är 30 september, meddelar du Flexeats att du vill sätta ditt medlemskap på paus den 23 september.) Det finns ingen reaktivering avgift för att återgå till ett fullvärdigt medlemskap. Om ditt medlemskap är parkerad och du vill avbryta ditt medlemskap, kan du avbryta när som helst med 7 dagars varsel via e-post hello@Flexeats.se.

i ) Gåvor och kampanjer. Från tid till tid kan vi tillhandahålla presentkort för Flexeats medlemskap, andra typer av kampanjer eller säljfrämjande åtgärder (bland annat genom att använda kampanjkoder eller de som en del av en tredje part marknadsföring). Presentkort, kampanjer och säljfrämjande åtgärder kan lösas som beskrivs i detaljerna i marknadsföring och kan bli föremål för ytterligare eller andra villkor. Om inte annat uttryckligen meddelas dig i samband med din inlösen, presentkort, kampanjer och säljfrämjande åtgärder är endast tillgängliga för nya kunder som aldrig har haft en Flexeats konto innan, kan inte överlåtas, kan bara användas en gång, kan inte lösas in mot kontanter, och kan inte kombineras med andra erbjudanden och är ogiltiga där det är förbjudet. För att vara berättigad till vissa kampanjer, kan din prenumeration inte vara på pausad.

4. Andra avgifter.

 1. a) Avgifter. Din Flexeats medlemsavgift täcker din tillträde till godtagbara måltider enligt ovan. Vi förbehåller oss rätten att ändra policy för när vi tar ut avgifter för att införa ytterligare avgifter (till exempel en registreringsavgift, sen avbokningsavgift, eller avgift för missad måltid) och för att ändra storleken på sådana avgifter när som helst. Dessutom, från tid till tid kan vi tillåta dig att köpa ytterligare måltider, produkter eller tjänster via Flexeats sida. Om du väljer att köpa någon av dessa erbjudanden kommer du att ansvara för att betala de tillämpliga avgifter i tillägg till din medlemsavgift.
  b ) Tredje part avgifter för att använda Flexeats. Du är också ansvarig för alla tredjepartsavgifter och avgifter i samband med anslutning och använda webbplatsen, inklusive avgifter såsom Internet avgifter, telefon- och datorutrustning avgifter, moms och andra avgifter som krävs för att få tillgång till webbplatsen.

5. Avslutning eller ändring av Flexeats AB.

 1. a) Upphävning eller ändring. Du förstår och accepterar att, när som helst och utan förvarning kan Flexeats (1) avsluta, avbryta, avaktivera och/eller avbryta din prenumeration på kontot, alla reserverade måltider, eller din tillgång till eller användning av webbplatsen (eller någon del därav) och/eller (2) upphöra, modifiera eller ändra någon aspekt, funktion av webbplatsen eller din prenumeration. Detta innefattar rätten att avsluta eller ändra något abonnemang före utgången av varje förutbetald eller engagerad period. Vid uppsägning kan vi omedelbart avaktivera ditt konto och all relaterad information och/eller spärra ytterligare tillgång till din kontoinformation och webbplatsen. Vid sådan uppsägning från oss utan orsak, som din enda tillflykt, kommer vi att ge dig en pro rata återbetalning av förbetalda del av din prenumeration gäller för framtida oanvända tjänster (minus eventuella avgifter eller kostnader för måltider eller tjänster som redan används). Om vi kommer fram till att du har brutit mot dessa villkor eller på annat sätt deltar i olaglig eller felaktig användning av webbplatsen, kommer du inte vara berättigad till någon återbetalning och du accepterar att vi inte kommer att vara ansvarig för att betala en sådan återbetalning. Du samtycker till att Flexeats inte kommer att vara ansvarig för dig eller någon tredje part för uppsägning eller ändring av tjänsten, oavsett orsaken till sådan uppsägning eller ändring. Du bekräftar att din enda rätt med avseende på eventuella missnöje med eventuella ändringar eller avbrytande av tjänster som av oss är att avbryta eller avsluta din prenumeration.
  b) Intrång eller bedrägligt beteende. Flexeats tillåter inte upphovsrätt intrång och förbehåller sig rätten att säga upp tillgången till webbplatsen och ta bort allt innehåll som lämnats av alla personer som bedöms vara intrång. Varje misstänkt bedrägeri, missbruk eller olaglig verksamhet som kan vara grund för uppsägning av din användning av webbplatsen kan hänvisas till lämpliga brottsbekämpande myndigheter. Dessa åtgärder är i tillägg till andra åtgärder Flexeats kan ha enligt lag eller i eget kapital.

6. Tillgänglighet; registreringsinformation och lösenord.

 1. a) Kriterier. Tillgängligheten av hela eller delar av vår webbplats kan vara begränsad baserat på demografiska, geografiska eller andra kriterier som vi kan fastställa från tid till tid. Du förstår och accepterar att vi kan förbjuda dig från att abonnera på Flexeats eller kan avsluta din prenumeration när som helst på grundval av dessa kriterier. Till exempel måste du vara 18 år eller äldre för att använda denna webbplats eller att köpa ett Flexeats medlemskap.
  Dessa termer är endast för användare i Sverige och separat villkor gäller för användare i andra jurisdiktioner. Sidan är inte tillgänglig för alla användare avstängda eller borttagna av Flexeats. Genom att använda webbplatsen, intygar du att du är bosatt i Sverige som inte tidigare har stängsta av eller tagits bort från sidan. De som väljer att få tillgång till webbplatsen göra det på eget initiativ och ansvarar för att följa alla lokala regler inklusive, utan begränsning, regler om Internet, data, email eller andra elektroniska meddelanden, eller sekretess.
  b) Prenumererande organisationer. Om du använder eller öppnar ett konto på uppdrag av ett företag, enhet eller organisation (en “prenumererande organisation”), då du representerar och garanterar att du är en behörig representant för en prenumererande organisation med behörighet att binda en sådan organisation till dessa Villkor; och accepterar att vara bunden av dessa villkor på uppdrag av en sådan prenumererande organisation.
  c) Kontoinformation. Du samtycker till att den information du lämnar till Flexeats vid registreringen och vid alla andra tillfällen kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig. Du godkänner också att du kommer att se till att denna information hålls korrekt och uppdaterad alla gånger. När du registrerar dig kommer du att bli ombedd att skapa ett lösenord. Du är ensam ansvarig för hemlighållandet av ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomst till din dator, och du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som sker på ditt konto.

7. Sekretess.

Din sekretess är viktig för Flexeats. När du gör en bokning, kommer handlaren ha tillgång till viss information om dig, såsom ditt namn och e-postadress, så att de kan tillhandahålla tjänster till dig, kommunicera med dig angående måltiden du reserverat och skickar annan kommunikation som kan vara av intresse för dig som marknadsföring erbjuder. Se vår sekretesspolicy för mer information.

8. Otillåtet beteende.

Du lovar att inte:
* Trakassera, hota eller lura användare, medlemmar eller personal hos Flexeats eller dess handlare;
* Göra uppsökande erbjudande, annonser, förslag, eller skicka skräppost eller “spam” till användare;
* Uppträda som en annan person eller få tillgång till en annan användares konto utan dennes tillstånd;
* Dela Flexeats lösenord med någon tredje part eller uppmuntra någon annan användare att göra så;
* Tillåta tredje parter att använda alla måltider reserverade under ditt eget medlemskap och andra medlemmar;
* Avbryta alla Flexeats måltider direkt med en handlare, i stället för via Flexeats sida
* Förvränga källan, identitet eller innehåll av information som överförs via webbplatsen, inklusive att ta bort upphovsrätten eller annan äganderätt;
* Ladda upp material (t ex virus) som är skadligt för datorsystem eller data i Flexeats eller användare av webbplatsen;
* Ladda upp upphovsrättsskyddat material som inte är din egen eller att du inte har laglig rätt att distribuera, visa och på annat sätt göra tillgänglig för andra; eller
* Ladda upp eller skicka till andra användare på webbplatsen pornografiska, pinsamt, hatiskt, rasistiskt eller etniskt kränkande, ärekränkande eller på annat sätt olämpligt innehåll.

9. Otillåten användning.

 

Som ett villkor för din användning av webbplatsen, kommer du inte använda webbplatsen för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Du får inte använda webbplatsen på något sätt som, i vårt eget gottfinnande, kan skada, avaktivera, överbelasta eller försämra den eller störa någon annan parts användning och åtnjutande av webbplatsen. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen, eller någon del av webbplatsen, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till webbplatsen, eller någon del av dem, genom hackning, lösenordsfiske eller på något annat sätt störa eller försöka störa den väl fungerande webbplatsen eller någon verksamhet som bedrivs på webbplatsen. Du får inte ta bort, kringgå, avaktivera, skada eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, alla funktioner som hindrar eller begränsar användning eller kopiering av innehåll tillgängligt via webbplatsen, eller funktioner som upprätthåller begränsningar i användningen av site eller dess innehåll. Du får inte skaffa eller försöka få tillgång till material eller information på något sätt som inte avsiktligt gjorts tillgängliga via webbplatsen. Du accepterar varken att ändra webbplatsen på något sätt eller form, och inte heller att använda modifierade versioner av webbplatsen, inklusive (utan begränsning) i syfte att erhålla obehörig åtkomst till webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla robot uteslutnings rubriker. Du samtycker till att du inte kommer att använda någon robot, spindel, scraper eller andra automatiserade metoder för att få tillgång till på ett sådant sätt utan skriftligt tillstånd eller förbi vår robot uteslutnings rubriker eller andra åtgärder som vi kan använda för att förhindra eller begränsa åtkomsten till webbplatsen.
Flexeats förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll, eller annullera beställningar efter eget godtycke.

10. Användarrecensioner.

 1. a) Allmänt. På webbplatsen finns vissa funktioner som gör att du och andra användare kan lägga upp, posta, och dela recensioner. Dessa synpunkter kan inkludera utan begränsning text, grafik och bildverk, eller något annat innehåll som du skickar och andra användare via webbplatsen

(“Användarbidrag”). Användarbidrag visas endast i informationssyfte och är inte kontrollerat av Flexeats. Flexeats kan inte garantera någon anonymitet eller sekretess med avseende på användarbidrag, och rekommenderar starkt att du tänker igenom vad du laddar upp till webbplatsen. Du förstår att alla användarbidrag håller användaren som lade upp det ansvarig. Detta innebär att du, och inte Flexeats, är helt och hållet ansvarig för alla användarbidrag som du laddar upp, e-postar, överför eller på annat sätt gör tillgängligt via webbplatsen.
b) Rätt att ta bort eller ändra användarbidrag. Flexeats lämnar inga garantier att de kommer att publicera eller göra tillgängligt på webbplatsen alla användarbidrag, och förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, neka alla användarbidrag på webbplatsen, eller att redigera eller ta bort användarbidrag när som helst med eller utan förvarning.

 

 1. d) Användaruppgifter, representationer och garantier. Du är ensam ansvarig för dina egna användarbidrag och konsekvenserna av att publicera eller publicera dem. I samband med användarbidrag, intygar du och garanterar att: (i) du äger eller har nödvändiga licenser, rättigheter, medgivanden och tillstånd att använda och tillåta Flexeats att använda alla patent, varumärken, upphovsrätt, eller annan patentskyddad rättigheter till dina användarbidrag för att möjliggöra införande och användning av dina användarbidrag på det sätt som avses med Flexeats och dessa villkor, och att bevilja rättigheter och tillstånd som anges ovan, och (ii) din användarbidrag, Flexeats eller någon Flexeats licens användning av sådana användarbidrag enligt dessa villkor, och Flexeats eller någon av Flexeats licens utövande av licensrättigheter som anges ovan, inte och kommer inte att: (a) intrång, kränka eller tillskansa tredje part rätt, inklusive upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet, moralisk rätt, integritet höger, höger publicitet, eller någon annan immaterialrätt eller äganderätt; (B) orsaka skada på någon annan person; (C) bryter mot dessa villkor eller tillämplig lag eller reglering; eller (d) kräver att få en licens från eller betala avgifter eller royalties till tredje part för att utöva de rättigheter som garanteras i dessa villkor, inklusive, som exempel och inte begränsning, betalning av royalties till alla upphovsrättsinnehavare, inklusive några royalties till någon myndighet, samling samhället, eller annan enhet som administrerar sådana rättigheter för andras räkning. Flexeats kan, men är inte skyldig att övervaka och redigera eller ta bort någon aktivitet eller innehåll, inklusive men inte begränsat till innehåll som Flexeats bestämmer efter eget gottfinnande för att vara bryter av normerna i denna webbplats. Flexeats tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella användarbidrag.

 

 1. e) Felaktiga eller stötande användarbidrag. Du förstår att när du använder webbplatsen, kan du bli utsatt för användarbidrag från en rad olika källor och att Flexeats stödjer inte och är inte ansvarig för riktigheten, användbarheten, säkerhet, eller immateriella rättigheter eller i samband med sådana användarbidrag. Du ytterligare förstår och erkänner att du kan utsättas för användarbidrag som är felaktiga, kränkande, oanständigt eller stötande. Du avstår från rättsliga eller skäliga rättigheter eller kompensation du har eller kan ha mot Flexeats med avseende därpå.
  f) Feedback. Om du förser Flexeats med några kommentarer, felrapporter, feedback, eller föreslagna ändringarna eller som har föreslagits av dig till webbplatsen ( “Feedback”), skall Flexeats ha rätt att använda sådan feedback efter eget gottfinnande, inklusive men inte begränsat till införlivandet av sådana föreslagna ändringarna på webbplatsen. Du ger härmed Flexeats en ständig, oåterkallelig, icke-exklusiv licens under alla rättigheter som krävs för att införliva och använda din feedback för något ändamål.

11. Äganderätt.

Den Flexeats webbplats och mobila applikationer ägs och drivs av Flexeats. De visuella gränssnitt, grafik, design, sammanställning, information, datakod, produkter, programvara (inklusive nedladdningsbar programvara), tjänster och alla andra delar av webbplatsen som tillhandahålls av Flexeats (“Material”) skyddas av upphovsrätt, patent och varumärkesrättsliga lagar i Europa och övriga länder, internationella konventioner och alla andra relevanta immateriella rättigheter och äganderätter, och gällande lagar. Utom för innehåll som laddas upp av dig, allt material som finns på webbplatsen är upphovsrättsskyddat egendom Flexeats eller dess dotterbolag eller närstående bolag och/eller tredje parts licensgivare. Alla varumärken, servicemärken och varunamn tillhör Flexeats eller dess dotterbolag och/eller tredje part licensgivare. Förutom vad som uttryckligen godkänts av Flexeats, accepterar du att inte sälja, licensiera, distribuera, kopiera, modifiera, offentligt utföra eller visa, överföra, publicera, redigera, anpassa, skapa härledda verk från, eller på annat sätt otillåten användning av materialet.

12. Tredjepart sidor, produkter och tjänster.

Webbplatsen kan innehålla länkar eller tillgång till andra webbsidor eller tjänster (“Länkar”) enbart som en service till användarna. Flexeats stödjer inte sådana webbsidor eller information, material, produkter eller tjänster som finns på andra länkade webbplatser eller nås via andra webbsidor. Dessutom gör Flexeats inga uttryckliga eller underförstådda garantier med avseende på information, material, produkter eller tjänster som ingår i eller är tillgängliga genom länkade webbplatser. Tillgång till och användning av länkade sajter, inklusive information, material, produkter och tjänster på länkade webbplatser eller tillgänglig via länkade platser, är helt på egen risk.
Din korrespondens eller affärer med, eller deltagande i kampanjer för annonsörer som finns på eller via webbplatsen är uteslutande mellan dig och sådan annonsör. Du godkänner att Flexeats inte är ansvariga för förlust eller skada av något slag uppkommit på grund av sådana mellanhavanden eller som ett resultat av närvaron av sådana annonser på webbplatsen.

13. Varsel.

 

Förutom vad som uttryckligen anges, kommer juridisk information serveras till den e-postadress du lämnar till Flexeats under registreringsprocessen. Meddelande anses ges 24 timmar efter e-post skickas, om inte avsändaren har meddelats att e-postadressen är ogiltig. Alternativt kan vi ge dig rättsligt meddelande per post till den adress som under registreringsprocessen. I sådana fall kommer meddelandet anses ges tre dagar efter den dag då utskick.

14. Friskrivningar; inga garantier.

Måltider och andra icke-Flexeats produkter och tjänster via webbplatsen erbjuds från tredje part, inte Flexeats. Samlingen och användningen av dessa måltider och din användning av dessa icke-Flexeats produkter och tjänster är helt på egen risk. Under inga omständigheter kommer Flexeats vara ansvarig för någon handling, fel eller utelämnanden från tredje part, inklusive, utan begränsning, allt som kan uppstå eller är på något sätt i samband med ett medlemsbesök till en köpman, en medlems användning av eler konsumtion av en måltid, service, produkt eller utnämning sker via webbplatsen eller prestanda eller icke prestanda hos tredje parts leverantör i samband med tjänster. Flexeats är inte ett ombud för tredje parts leverantör.
Sidan och alla nedladdningsbar programvara, innehåll, tjänster eller program som görs tillgängliga i samband med eller via webbplatsen tillhandahålls “i befintligt skick” och “som tillgänglig” utan några som helst garantier varken direkt eller indirekt. Så långt är tillåtet enligt gällande lag, Flexeats, för sig själv och leverantörer och samarbetspartners säger och utesluter alla garantier, såväl lagstadgade, direkt eller indirekt, inklusive, men inte begränsat till, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång i gällande rätt.
Utan att begränsa föegående, lämnar Flexeats inga garantier eller utfästelser (I) att webbplats och alla nedladdningsbar programvara, innehåll, tjänster eller program görs tillgängliga i anslutning till eller genom sidan kommer att vara utan avbrott eller fel, att fel kommerrättas eller att webbplatsen och alla nedladdningsbar programvara, innehåll, tjänster eller program som görs tillgängliga i samband med eller via webplatsen eller servern som gör dem tillgängliga är fria från virus eller andra skadliga komponenter, eller (II) När det gäller användningen av platsen och någon nedladdningsbar programvara, innehåll, tjänster eller program görs tillgängliga i samband med eller via webbplatsen när det gäller riktighet, tillförlitlighet eller annat. Material eller data som du hämtr eler annat får genom webbplatsen är på egen risk. Du är ensamt ansvarig för skador på din dator eller förlust av data till följd av nedladdning av sådant material eller data.

 

 1. Dispensklausul.

Du förstår att Flexeats är inte en restaurang eller livsmedelsleverantören eller en annan tjänsteleverantör och måltider du förbrukar köps och framställs genom tillämplig handlare och inte av Flexeats. Även Flexeats strävar efter att erbjuda sortiment som är av hög kvalitet, Flexeats ansvarar inte för kvaliteten på alla måltider eller tjänsten.
Därför i den utsträckning som lagen tillåter, du avsäger dig att hålla Flexeats, moder, dotterbolag eller närstående företag, och deras respektive tjänstemän, chefer, medlemmar, anställda, konsulter, kontrakt anställda, representanter och agenter, och vart och ett av deras respektive efterträdare och övertagare, från allt ansvar, anspråk, åtgärder, stämningar, förfaranden, kostnader, utgifter, skadestånd och skulder till följd av eller på något sätt relaterat till ditt deltagande i eller användning av din Flexeats medlemskap, inklusive med hänsyn till kroppsskada, fysisk skada, sjukdom, dödsfall eller skada på egendom.

16. Skadeersättning.

Du samtycker till att gottgöra och hålla Flexeats, dess dotterbolag och dess leverantörer och partners skadeslösa från alla anspråk, förluster, skador, skulder, inklusive advokatarvoden, som härrör från din missbruk av webbplatsen, brott mot dessa villkor, brott mot rättigheterna för någon annan person eller enhet, eller brott mot ovanstående framställningar, garantier, och förbund.

17. Begränsning av ansvar och skador.

 

Under inga omständigheter kommer Flexeats eller dess dotterbolag, entreprenörer, anställda, agenter, eller tredjeparts partners eller leverantörer ansvariga för några speciella, indirekta, tillfälliga skador enligt någon ansvarsklausul, vare sig baserat på kontrakt, kränkning (inklusive vårdslöshet och produktansvar), eller annat, även om Flexeats har informerats om risken för sådana skador. Gällande lag kanske inte tillåter  begränsning eller undantag från ansvar eller skador, så ovanstående begränsning eller undantag kanske inte gäller dig. I sådana fall kommer Flexeats ansvar vara begränsat så långt lagen tillåter.
Flexeats ansvar till dig är begränsad till de belopp, om något, som du har betalat till Flexeats enligt detta avtal tre månader omedelbart före händelsen först gav upphov till anspråket. Ovanstående begränsningar gäller i den mån gällande lagar tillåter, oavsett om Flexeats har informerats om risken för sådanna skador och oavsett om någon inte uppfyller sitt grundläggande syfte.